teater fot

 

de røde skoene / the red shoes
              

 

Lise Hovik f. 1962 er dramapedagog og arbeider til vanlig ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærer-utdanning, DMMH.

Fra høsten 2008 har hun arbeidet med en PhD om teater for de aller minste. Prosjektet er en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av barneteatrets interaktive og performative estetikk, med fokus på  lek og improvisasjon.

Forestillingen De Røde Skoene danner et kunstnerisk utgangspunkt for forskningsarbeidet.

Mer om forestillingen på webstedet under:

gå til:
ble etablert i Trondheim i 2004 som en virksomhet der egne barneteater-produksjoner og oppdrag innen regi, dramaturgi og scenografi er de viktigste arbeidsområdene.

teaterfot


Contact:  lise@dramaturgi.no


Teater Fot was established in Trondheim in 2004 as a production unity for children´s theatre. 

Lise Hovik is artistic director and also works as a drama teacher at Dronning Mauds Minne, University College of Early Childhood Education. In 2008 she started on her PhD on theatre for the very young.

The performance The Red Shoes is the artistic starting point of her research

about teaterfot